Cửa hàng đầu tiên mở tại quận Bình Tân

Hoạt động kinh doanh: bán lẻ thực phẩm và cửa hàng tiện lợi với hơn 200 mã hàng.

Quy mô mỗi cửa hàng: 80 – 200 m2

Chúng tôi đã mở thêm 2 cửa hàng nữa ở quận 5 và quận 11 TpHCM

Mục tiêu năm 2018 là mở thêm 10 cửa hàng trên địa bàn các quận thuộc TpHCM

Tầm nhìn của 360 là bảo đảm thị trường cho các sản phẩm từ nông trại và nhà máy.

10 nhân viên quản lý và 8 nhân viên cho mỗi cửa hàng

Website: www.saigon360.com.vn