>

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT (VAS) tổ chức như một công ty nông nghiệp vận hành và phát triển chuỗi cung ứng nông sản tươi, nông sản chế biến của Việt Nam đến thị trường nội địa và xuất khẩu

Các hoạt động kinh doanh chính bao gồm:

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Sản phẩm

XUẤT KHẨU

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÁC ĐỐI TÁC

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT

Số 3, Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội địa: (028) 73 063 360 | Quốc tế: (+84) 933 680 536

Viber/Whatsapp/Line: (+84) 1639 067 390

Email: dien.tran@mtas.com.vn | anh.nguyen@mtas.com.vn

Powered by VAS GROUP 2018. All rights reversed. INFO.VAS@VASGROUP.VN